KAKO BRINUTI O MENTALNOM ZDRAVLJU

Brošura je namijenjena adolescentima, ali i nastavnicima, odgajateljima, stručnim suradnicima, roditeljima i svima koji rade s mladima.

Društvo za psihološku pomoć izradilo je brošuru „Kako brinuti o mentalnom zdravlju?“, u sklopu projekta koji je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Brošura je namijenjena adolescentima, ali i nastavnicima, odgajateljima, stručnim suradnicima, roditeljima i svima koji rade s mladima. Sadrži informacije i preporuke o načinima brige o mentalnom zdravlju, kako prepoznati simptome narušenog mentalnog zdravlja te kada i gdje potražiti pomoć.

Brošura je tiskana zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu projekta “Psihoedukacija mladih o rizicima za mentalno zdravlje”.

Preuzmite brošuru

Category: