NASILJE NAD ŽENOM U OBITELJI

Knjiga je nastala kao prateći materijal programa stručnog usavršavanja za djelatnike u primarnoj zdravstvenoj skrbi "Nasilje nad ženom u obitelji".

Urednice: Marina Ajduković i Gordana Pavleković

Autori priloga: Marina Ajduković, Cajner-Mraović, I., Jureša, V., Ljubin, T., Maja Mamula, Marunica, M., Matijević-Vrsaljko, Lj., Zdenka Pantić, Pavleković, G., Pečnik, N., Strmotić, J., Tölle, N.

 

Knjiga je nastala kao prateći materijal programa stručnog usavršavanja za djelatnike u primarnoj zdravstvenoj skrbi “Nasilje nad ženom u obitelji”. Tijekom programa pokazalo se da je za rješavanje ovakvih problema nužno uspostavljanje suradnje zdravstvenih djelatnika s drugim stručnjacima iz sustava socijalne skrbi, policije i nevladinih udruga. Tako se počeo proširivati profil stručnjaka u radu seminara pa knjiga obuhvaća sve aspekte problema nasilja nad ženom u obitelji od prepoznavanja, vrsta i posljedica zlostavljanja, preko djelotvorne komunikacije sa zlostavljanom ženom, intervencija zdravstvenih djelatnika do zajedničkog djelovanja policije, centra za socijalnu skrb te pravnih službi.

 

Category: Tags: , ,