Očuvanje mentalnog zdravlja i pružanje psihosocijalne podrške djeci i skrbnicima iz Ukrajine u Hrvatskoj

Trajanje: 1. lipnja 2022. – 30. lipnja 2023.

Donator: Ovaj projekt financijski podržava Ured UNICEF-a za Hrvatsku u iznosu od 858.228,34 HRK.

Ovaj projekt podržala je Zaklada SOLIDARNA kroz Fond „Solidarno s Ukrajinom“ s 50.000,00 HRK financijske potpore.

Ukupna vrijednost projekta: 925.705,19 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 908.228,34 HRK

Kontakt osoba: Ivan Kuliš, mag. psych.

CILJ PROJEKTA

Opći cilj ovog projekta je pružanje psihosocijalne podrške djeci i skrbnicima koji borave u Hrvatskoj, a izbjegli su od rata u Ukrajini, kao i jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s izbjeglicama.

Cilj očekujemo postići kroz sljedeće aktivnosti: edukacija stručnjaka u sustavu socijalne skrbi, edukacija nastavnika i stručnih suradnika u školama, edukacija volontera i edukacija ukrajinsko-hrvatskih prevoditelja o posredovanju u psihosocijalnom savjetovanju. Svi stručnjaci koji rade s izbjeglicama imat će mogućnost uključivanja u individualnu ili grupnu konzultativnu superviziju. Nadalje, direktna pomoć izbjeglicama će se osigurati kroz provedbu grupnih radionica s djecom školske dobi u osnovnim i srednjim školama i kolektivnim smještajima te grupnih radionica za roditelje/skrbnike u kolektivnim smještajima. Dostupna je i usluga psihosocijalnog savjetovanja za djecu i roditelje/skrbnike. Sve aktivnosti s djecom i roditeljima/skrbnicima provodit će se na ukrajinskom ili uz prevođenje.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Društva za psihološku pomoć.

Category: