PARTNERSKO SAVJETOVANJE

Za sve partnere koji imaju problema u komunikaciji i odnosima te su spremni na njima raditi.  

Koliko puta do sada ste pomislili ili rekli da vam je partnerska komunikacija loša? Što ste poduzeli i koliko ste s tim bili zadovoljni?

Koliko ste vi, a koliko vaš partner/partnerica „pod stresom“ i kako to utječe na vaš svakodnevni život?

Koliko često vam se čini da ste na rubu „pucanja“ i da ste toliko ljuti i napeti da vam postaje teško to kontrolirati? Voljeli biste bolje rješavati partnerske sukobe, ali ne znate kako?

Centar za djecu, mlade i obitelj Modus nudi program psihosocijalnog savjetovanja za parove koji žele poboljšati svoju međusobnu komunikaciju i vještine rješavanja sukoba te unaprijediti kvalitetu partnerskog odnosa. Program je namijenjen i parovima s djecom koji žele poboljšati svoje roditeljske kompetencije kroz rad na partnerskom odnosu.

Partnersko savjetovanje pomaže parovima da se bolje razumiju, nauče efikasnije rješavati sukobe i komunicirati na zdraviji način. Unapređuje odnos između partnera te pomaže razumijevanju uzroka problema u odnosu. Poučava ih se kvalitetnijim načinima rješavanja problema, komuniciranja, vođenja rasprava, suočavanja sa razlikama u mišljenju i razvoju vještina slušanja partnera.

 

ZA KOGA?

 

Sve partnere koji imaju problema u komunikaciji i odnosima te su spremni na njima raditi.

 

TRAJANJE

 

Savjetodavni partnerski susreti traju 90 minuta, a odvijaju se 2-4 puta mjesečno.

 

 

SPON – PSIHOSOCIJALNO PARTNERSKO/RODITELJSKO SAVJETOVANJE U SLUČAJEVIMA OBITELJSKOG NASILJA

 

Kome je namijenjena ova socijalna usluga?

 

Usluga rodno osjetljivog psihosocijalnog savjetovanja partnera/roditelja namijenjena je partnerima odnosno roditeljima kod kojih je evidentirano nasilje, ali im nije izrečena sudska mjera psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja. Nasilje može biti evidentirano na temelju policijske prijave, sudskog rješenja/presude ili na temelju drugih spoznaja do kojih dođe centar za socijalnu skrb.

 

Psihosocijalno rodno osjetljivo partnersko/roditeljsko savjetovanje je socijalna usluga za korisnike centra za socijalnu skrb čiji je cilj zaustaviti nasilje, spriječiti ponavljanje nasilja, uspostaviti nenasilni obrazac rješavanja sukoba i međusobne komunikacije, povećati sigurnost članova obitelji, te smanjiti rizike u psihosocijalnom razvoju djece u obitelji. CZSS može upućivati klijente u psihosocijalno rodno osjetljivo partnersko/roditeljsko savjetovanje u sklopu mjera zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta.

 

Socijalna usluga psihosocijalno rodno osjetljivog partnerskog/roditeljskog savjetovanja obuhvaća tri kategorije klijenata:

 

 1. Partneri kod kojih je identificirano uzajamno nasilno ponašanje uz interes održavanja partnerske zajednice
 2. Roditelji kod kojih se tjelesno i psihičko nasilje prvi puta pojavilo u procesu konfliktnog razvoda braka odnosno raskida partnerske zajednice ili nakon toga, pri dogovaranju ili/i provođenju susreta i druženja roditelja i djeteta/djece
 3. Roditelji čije uzajamno verbalno nasilje ima elemente psihičkog nasilja nad djetetom/djecom neovisno o postojanju tjelesnog kažnjavanja djeteta/djece i neovisno o tome žive li zajedno ili ne (npr. izloženost čestim konfliktima roditelja)

 

Kriteriji za upućivanje

 

Kriteriji služe za procjenu je li psihosocijalno rodno osjetljivo partnersko/roditeljsko savjetovanje odgovarajuća usluga koja može dovesti do ostvarivanja njegovih ciljeva. Na temelju ovih kriterija voditelj slučaja s timom za brak i obitelj procjenjuje treba li partnere/roditelje uputiti u psihosocijalno partnersko/roditeljsko savjetovanje, te zatim koristi uputnicu Centra Modus Društva za psihološku pomoć. Osnovna pretpostavka za upućivanje jest da je kod partnera/roditelja identificirano nasilje. Uz to trebaju biti ispunjeni sljedeći kriteriji:

 

Dva glavna kriterija – oba moraju biti ispunjena:

 

 1. Partneri/roditelji kod kojih je evidentirano uzajamno nasilje, ali ono nije poprimilo obilježja nasilnog obrasca (zlostavljač –žrtva) ili terorizma u partnerskom/roditeljskom odnosu
 2. Postoji ravnoteža u odnosima moći među partnerima/roditeljima, nema osjećaja straha i poniženosti jednog od partnera/roditelja

 

Uz to treba biti ispunjen barem jedan od sljedećih kriterija:

 

 1. Partneri/roditelji koji nemaju vještinu nenasilnog rješavanja sukoba i često ih rješavaju nasiljem
 2. Barem jedan partner/roditelj ima lošu samokontrolu nasilnog ponašanja
 3. Barem jedan partner/roditelj ima lošu samoregulaciju emocija
 4. Barem jedan partner/roditelj loše upravlja stresom
 5. Uzajamno verbalno nasilje roditelja ima elemente psihičkog nasilja nad djetetom/djecom
 6. Tjelesno i psihičko nasilje među roditeljima prvi puta se pojavilo u procesu konfliktnog razvoda braka odnosno raskida partnerske zajednice ili nakon toga, pri dogovaranju ili/i provođenju susreta i druženja roditelja i djeteta/djece.

 

Način rada

 

Program se sastoji od 12 susreta, koji traju po 90 minuta i na kojima se zajednički prolaze teme poput ljutnje, rješavanja sukoba, nasilnog  ponašanja, stresa, komunikacije i dr., a sve s ciljem usvajanja nenasilnog načina rješavanja sukoba i poboljšanja međusobne komunikacije. Određeni broj susreta provodit će se u paru, dok će se neki susreti provoditi individualno sa svakim od partnera.

Kroz program ćete naučiti kako bolje rješavati sukobe, kako uspješnije komunicirati, steći ćete bolje razumijevanje toga što je nasilje i koje su posljedice nasilnog ponašanja, kako se najbolje suočavati sa stresom te kako kontrolirati i konstruktivno izražavati ljutnju. Također, razgovarat će se i o tome kako je to biti žena, a kako muškarac u današnje vrijeme, te će se kroz cijeli program voditi računa o ženskoj i muškoj perspektivi i kako je uskladiti u partnerskom odnosu.

Susreti se odvijaju jednom tjedno ili jednom u dva tjedna, a vrijeme susreta se dogovara sa savjetovateljem/icom.

Category: