POVEĆANJE KVALITETE PSIHOSOCIJALNIH USLUGA ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE KORISNIKA

NOSITELJ PROJEKTA: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ PARTNER NA PROJEKTU: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB TRAJANJE PROJEKTA: 01.06.2017. – 31.05.2020. DONATOR: MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

NOSITELJ PROJEKTA: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ

 

PARTNER NA PROJEKTU: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

 

TRAJANJE PROJEKTA: 01.06.2017. – 31.05.2020.

 

DONATOR: MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

 

IZNOS POTPORE: 150.000,00 KN (PO GODINI)

 

OPIS PROJEKTA

 

Opći cilj programa je povećanje kvalitete i dostupnosti psihosocijalnih usluga za djecu i mlade u riziku kroz unapređenje grupnih programa, direktan rad s korisnicima te jačanje stručnih kapaciteta zaposlenika udruge. Glavni rezultati postignuti tijekom protekle tri godine su:

  • unaprijeđeni grupni programi za djecu i mlade,
  • osigurana dostupnost preventivnih programa za djecu i mlade
  • ojačani stručni kapaciteti zaposlenika Društva za psihološku pomoć.

Korisnici obuhvaćeni programom su građani Grada Zagreba koji nisu u mogućnosti plaćati usluge savjetovanja i psihoterapije i/ili grupnih programa koji služe zaštiti mentalnog zdravlja i pružanju psihosocijalne podrške. Od 1.6.2017. do 31.05.2020. održano je 1.213 sati individualnog savjetovanja za djecu i mlade te 9 tribina za javnost, čime je obuhvaćeno 312 korisnika. Unaprijeđeni su i održani grupni program za djecu i mlade („Pinklec“ – 12  radionica, u trajanju od 90 minuta, jednom tjedno; „JA-TI“ – 10 radionica, u trajanju od 120 minuta, jednom tjedno; „Kako da učenje ne bude mučenje“ – 10 radionica, u trajanju od 120 minuta, jednom tjedno) te su ojačani stručni kapaciteti zaposlenika Društva za psihološku pomoć kroz 37 supervizijskih susreta sa zaposlenicima i vanjskim suradnicima Centra Modus.

Category: