PSIHOLOŠKA PRVA POMOĆ

Brošura je namijenjena  prvenstveno upoznavanju osoba koje sudjeluju u postupcima zaštite i spašavanja u uvjetima katastrofa i velikih nesreća s pojmom, načelima planiranja i postupcima psihološke prve pomoći.

Psihosocijalno zbrinjavanje pogođenih ljudi i zajednica sve više postaje sastavni dio plana zaštite i spašavanja što pretpostavlja pripremanje, uvježbavanje, pozivanje i uključivanje u psihosocijalno zbrinjavanje osoblja koje je obučeno za provedbu odgovarajućih postupaka. Brošura je namijenjena  prvenstveno upoznavanju osoba koje sudjeluju u postupcima zaštite i spašavanja u uvjetima katastrofa i velikih nesreća s pojmom, načelima planiranja i postupcima psihološke prve pomoći.