PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA STRUČNJACIMA SOCIJALNE SKRBI KOJI SKRBE ZA DJECU TIJEKOM STRESNIH DOGAĐAJA VELIKIH RAZMJERA I KATASTROFA

NOSITELJ PROJEKTA: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ PARTNERI NA PROJEKTU: TRAJANJE PROJEKTA: 1.9.2020. – 31.05.2021. DONATOR: UNICEF URED ZA HRVTASKU

NOSITELJ PROJEKTA: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ

 

PARTNERI NA PROJEKTU:

 

TRAJANJE PROJEKTA: 1.9.2020. – 31.05.2021.

 

DONATOR: UNICEF URED ZA HRVTASKU

 

IZNOS POTPORE: 287.964,76 KN

 

CILJ PROJEKTA

 

Tijekom javne krize, stručnjacima koji rade s djecom i obiteljima u riziku potrebna je odgovarajuća obuka, podrška u području mentalnog zdravlja i psihosocijalna podrška. Dobro podržani, odgovarajuće opremljeni, osnaženi i zaštićeni djelatnici  u socijalnoj službi ključni su za ublažavanje štetnih učinaka COVID-19 pandemije na korisnike u riziku. Međutim, oni doživljavaju iste poteškoće i stresore uslijed pandemije i izolacije kao i ostatak populacije, uključujući i povećano radno opterećenje, poteškoće u pristupu djeci i obiteljima kojima je potrebna podrška, kontradiktorne informacije te potrebu za prilagodbom prakse i postupaka u vrlo kratkom roku.

Da bi se učinkovito brinuli i podržali stručnjake koji pružaju usluge tijekom i nakon stresnih događaja velikih razmjera i katastrofa, kao što je to pandemija COVID-19, mora se uspostaviti skrb za stručnjake u području zaštite djece, uključujući podržavajuću superviziju, kako bi se povećala njihova sigurnost i psihosocijalna dobrobit.

U skladu s navedenim, projekt se fokusirao na:

  1. Razvoj modela učinkovite potpore stručnjacima u području zaštite djece za vrijeme i nakon stresnih događaja velikih razmjera i katastrofa u vidu izrade smjernica.
  2. Osnaživanje stručnjaka i povećanje njihovih kapaciteta za suočavanje s profesionalnim stresom kroz podržavajuću superviziju. Ukupno je održan 101 supervizijski susret podržavajuće grupne supervizije, uz dodatnih 96 susreta individualne podržavajuće supervizije.
  3. Povećanje kapaciteta stručnjaka za prilagodbu i obogaćivanje postojećeg pristupa upravljanju slučajevima i intervencija u skrbi za obitelji i djecu u riziku kroz metodsku superviziju. Ukupno je održano 37 supervizijskih susreta grupne metodske supervizije.
  4. Povećanje kapaciteta stručnjaka u dječjim domovima i centrima za pružanje usluga u zajednici za korištenje terapije igrom za rad s traumatiziranom djecom. Kroz dva edukativna webinara, projektom je obuhvaćeno 26 stručnjaka u dječjim domovima i centrima za pružanje usluga u zajednici te 445 djece kao indirektnih korisnika.
Category: