Psihosocijalni tretman djece i maloljetnih počinitelja nasilja

Ciljnu grupu čine djeca i maloljetnici, u dobi od 12 – 16 godina (tj. učenici od 6. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole), koji su od strane škole, roditelja, centra za socijalnu skrb i/ili suda prepoznati kao skloni nasilnom ponašanju, imaju slabu emocionalnu regulaciju i pokazuju izrazitu i učestalu agresivnost ili su već počinili neki oblik vršnjačkog nasilja i/ili nasilničkog ponašanja u obitelji.

Zbog sve raširenijeg vršnjačkog nasilja djece razvijen je program psihosocijalnog tretmana djece koja su visoko rizična za počinjenje vršnjačkog i/ili nasilja u obitelji ili su već počinili nasilje. Cilj je prekinuti obrasce procesiranja podražaja i reagiranja koji vode nasilnom ponašanju.

Ovakav tretman omogućuje djeci i adolescentima da prepoznaju svoje emocije koje su povezane s agresivnim ponašanjem i da usvoje znanja i razviju vještine koje su osnova za zamjenjivanje agresivnog ponašanja prosocijalnim. Dio djece tijekom svoje socijalizacije, zbog sklopa nepovoljnih okolnosti, nisu imali prilike naučiti samoregulaciju emocija, razumjeti štetne posljedice nasilnog ponašanja i usvojiti prosocijalne vještine u odnosu s drugima. Stoga onima koji su već prepoznati kao izrazito agresivna djeca i mladi, tretmanski program pruža mogućnost da razumiju i promijene četiri ključna aspektaponašanja:

  • postignu samokontrolu ljutnje,
  • razviju sustav moralnih vrijednosti, uvjerenja i stavova,
  • razviju interpersonalne, komunikacijske i socijalne vještine kojima mogu zamijeniti svoje nasilno ponašanje i
  • razumiju proces svojeg razvoja u osobu s nasilnim ponašanjem.

Iskustva iz sredina s duljom tradicijom aktivnog suzbijanja nasilja mladih (npr. Nizozemska, SAD, Norveška) pokazuju da tretmani koji su utemeljeni na kognitivno-bihevioralnom pristupu postizanju promjene, uz rad na promjeni vrijednosti sustava i usvajanja socijalnih vještina i vještina smokotnrole, daju vrlo dobre rezultate.

 

Za koga?

 

Ciljnu grupu čine djeca i maloljetnici, u dobi od 12 – 16 godina (tj. učenici od 6. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole), koji su od strane škole, roditelja, centra za socijalnu skrb i/ili suda prepoznati kao skloni nasilnom ponašanju, imaju slabu emocionalnu regulaciju i pokazuju izrazitu i učestalu agresivnost ili su već počinili neki oblik vršnjačkog nasilja i/ili nasilničkog ponašanja u obitelji. Drugu ciljnu grupu ovog programa čine roditelji djece i maloljetnih počinitelja nasilja s kojima treba raditi individualno ili u obliku kratkotrajne sistemske obiteljske terapije.

 

Sadržaj programa

 

Komponente programa su: razvoj socijalnih vještina, razvoj kontrole ljutnje i razvoj moralnog rezoniranja. Program omogućuje istovremeno učenje prosocijalnih ponašanja (socijalnih vještina potrebnih u interpersonalnim situacijama i osobnih vještina potrebnih za kontrolu vlastitih unutarnjih, kognitivnih i afektivnih procesa) uz poticanje moralnog razvoja koji se inače intenzivno događa u toj razvojnoj fazi. Razvoj prosocijalnih vještina, efikasna kontrola ljutnje i nove moralne vrijednosti dovode do smanjivanja obima nasilne komunikacije i nasilnog ponašanja adolescenata.

 

Vrsta rada i trajanje

 

Program se realizira tijekom razdoblja od 15 tjedana. Prvi dio sastoji se od 3-4 individualna susreta s klijentom (djetetom ili adolescentom). Zatim slijedi 25 grupnih susreta koji se održavaju u trajanju od 90 minuta dva puta tjedno. Nakon uvodnog grupnog susreta na strukturirani način prolazi se po 8 tema od tri komponente programa.

Susreti se odvijaju dva puta tjedno po 90 minuta u periodu od 13 tjedana. Grupa je veličine 6-8 korisnika, s dva su-voditelja.

 

Način rada

 

Rad u programu je iskustven, odvija se kroz diskusije, vježbe i razgovore koji se izvode u paru, podgrupama ili cijeloj grupi.

 

PRIJAVITE SE

Category: