RAZVOJ MREŽE PSIHOSOCIJALNIH SAVJETOVALIŠTA ZA KORISNIKE U RIZIKU

NOSITELJ PROJEKTA: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ PARTNERI NA PROJEKTU: - UDRUŽENJE DJECA PRVA - INSTITUT ZA RAZVOJ TRŽIŠTA RADA - GRAD ZAGREB – GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB - NEWSCHOOL, NORVEŠKA TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2021. – 31.12.2023. DONATOR: ACTIVE CITIZENS FUND CROATIA

NOSITELJ PROJEKTA: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ

 

PARTNERI NA PROJEKTU:

– UDRUŽENJE DJECA PRVA

– INSTITUT ZA RAZVOJ TRŽIŠTA RADA

– GRAD ZAGREB – GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

– CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

– NEWSCHOOL, NORVEŠKA

 

TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2021. – 31.12.2023.

 

DONATOR: ACTIVE CITIZENS FUND CROATIA

 

IZNOS POTPORE: 149.999,40 €

 

CILJ PROJEKTA

 

Projekt je usmjeren ka poboljšanju dostupnosti i kvalitete usluga psihosocijalne podrške za građane u riziku. Naime, godišnje je u Zagrebu oko 3000 djece, mladih, odraslih i obitelji izloženih psihosocijalnim rizicima kao što su siromaštvo, raspad bračnih zajednica i traumatska iskustva, uključeno u savjetovališta koja provode organizacije civilnog društva. Psihosocijalno savjetovanje doprinosi prevenciji socijalnog isključivanja kroz osnaživanje za aktivno suočavanje s izazovima, zaštitu mentalnog zdravlja i otpornosti za nošenje s kriznim situacijama. Iako institucije šalju korisnike u savjetovališta udruga, ova savjetovališta ovise o financiranju od strane donatora što ugrožava kontinuitet pružanja savjetovanja.

Kroz projekt će grupa udruga koje provode savjetovališta za ranjive skupine građana raditi na osnaživanju suradnje između udruga i institucija s ciljem nalaženja boljeg modela financiranja rada savjetovališta i poboljšanja kvalitete usluge savjetovališta. Time će se postići da osobe koje se nalaze u životnim krizama i trebaju podršku u obliku psihosocijalnog savjetovanja, mogu dobiti kvalitetnu uslugu i imaju mogućnost uključiti se u savjetovališta udruga u ono vrijeme kada im je ono potrebno (bez čekanja na red).

Tri su faze kroz koje će se opisani ishodi postići:

  1. Oformit će se Mreža udruga koje provode savjetovališta na području Grada Zagreba;
  2. Provest će se program za razvoj podrške udrugama sukladno potrebama građana u riziku i zagovaranje održivosti psihosocijalnog savjetovanja u lokalnim zajednicama; i
  3. Proširit će se doseg Mreže i psihosocijalnog savjetovanja u deprivirana područja i za posebno

ugrožene skupine.

 

 

Category: