SUPERVIZIJA U PSIHOSOCIJALNOM RADU

Knjiga je nastala u okviru trogodišnjeg projekta "Edukacija iz supervizije za djelatnike sustava socijalne skrbi", koji se odvijao u suradnji Ministarstva rada i socijalne skrbi, Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu i Društva za psihološku pomoć.

Urednice: Marina Ajduković i Lilja Cajvert

 

Knjiga je nastala u okviru trogodišnjeg projekta “Edukacija iz supervizije za djelatnike sustava socijalne skrbi”, koji se odvijao u suradnji Ministarstva rada i socijalne skrbi, Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu i Društva za psihološku pomoć. Kroz iskustva deset trenera iz supervizije, u 13 poglavlja daje pregled svih značajnih aspekata supervizije i nadzora, etike u superviziji i procesa provođenja supervizije u grupi, kreativnih tehnika i kriznih intervencija do opisa supervizije u nekim specifičnim okruženjima kao što je timska supervizija, supervizija studenata i volontera te supervizija psihosocijalnih programa.