UČIMO ZAJEDNO! – PODRŠKA DJECI I OBITELJIMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM U INTEGRACIJI U ZAJEDNICU

NOSITELJ PROJEKTA: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ PARTNERI NA PROJEKTU:
  • OŠ JURE KAŠTELANA
  • OŠ PAVLEKA MIŠKINE
  • OŠ LOVRE PL. MATAČIĆA
TRAJANJE PROJEKTA: 1.9.2021. – 31.8.2023. DONATOR: MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

NOSITELJ PROJEKTA: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ

 

PARTNERI NA PROJEKTU:

  • OŠ JURE KAŠTELANA
  • OŠ PAVLEKA MIŠKINE
  • OŠ LOVRE PL. MATAČIĆA

 

TRAJANJE PROJEKTA: 1.9.2021. – 31.8.2023.

 

DONATOR: MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

 

IZNOS POTPORE: 80.000,00 KN

 

CILJ PROJEKTA

 

Opći cilj programa „Učimo zajedno! – podrška djeci i obiteljima s odobrenom međunarodnom zaštitom u integraciji u zajednicu“ je unaprijediti kvalitetu života i integracije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom. Očekujemo da će se to postići kroz tri specifična cilja projekta:

 

  1. Pružanje psihološke podrške osobama pod međunarodnom zaštitom (djeca, mladi, odrasli, obitelji).

Pružanjem podrške, davanjem potrebnih informacija kako se bolje nositi sa teškim životnim situacijama i krizama, ojačavanjem za uspješno suočavanje i razrješavanjem aktualnih i dugotrajnih teškoća doprinosi se dugoročnoj stabilnosti osobe u kriznoj situaciji i boljoj integraciji u društvo.

  1. Pružanje podrške u učenju i integraciji.

Cilj partnerstva s 3 zagrebačke škole je brza identifikacija djece s odobrenom međunarodnom zaštitom te sparivanje djece i volontera koje ćemo prethodno educirati za adekvatan rad s ciljanom skupinom. Cilj je 19 djece omogućiti da imaju svog ‘prijatelja-mentora’ koji je minimalno jednom tjedno 1,5 sata (2 škola sata) tijekom 4 polugodišta tj. 2 školske godine na raspolaganju za pružanje podrške u učenju i integraciji.

  1. Osnaživanje i educiranje stručnog školskog osoblja, nastavnika i volontera (budućih pomagačkih stručnjaka) koji rade s djecom s odobrenom međunarodnom zaštitom kroz edukaciju o specifičnostima rada s djecom pod međunarodnom zaštitom.

Nastavnici i volonteri će kroz edukaciju koju će voditi naši zaposlenici i vanjski stručnjaci razviti vještine individualnog i grupnog rada s djecom kojoj je odobrena međunarodna zaštita, osnažiti transkulturalne kompetencije i kompetencije suradnje s prevoditeljima te će imati priliku vježbati na praktičnim primjerima. Volonteri će biti studenti završnih godina psihologije/pomagačkih zanimanja koji će tijekom 2 školske godine postati ‘prijatelji-mentori’ učenicima s odobrenom međunarodnom zaštitom te će im pružati redovitu podršku u učenju, ali ujedno i podršku u integraciji i identifikaciji teškoće nošenja s problemima.

Category: