UVOĐENJE RODNO OSJETLJIVOG SISTEMSKOG PRISTUPA ZAUSTAVLJANJU NASILJA U PARTNERSKIM ODNOSIMA

NOSITELJ PROJEKTA: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ PARTNER NA PROJEKTU: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB TRAJANJE PROJEKTA: 1.12.2020. – 31.11.2021. DONATOR: MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

NOSITELJ PROJEKTA: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ

 

PARTNER NA PROJEKTU: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

 

TRAJANJE PROJEKTA: 1.12.2020. – 31.11.2021.

 

DONATOR: MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

 

IZNOS POTPORE: 150.000,00 KN

 

CILJ PROJEKTA

 

Opći cilj projekta je prevencija pojave partnerskog nasilja kroz razvoj rodno osjetljivog sistemskog pristupa osnaživanju obitelji kod kojih je identificirano partnersko nasilje. Kroz provedbu rodno osjetljivog psihosocijalnog savjetovanja s parovima, partneri se osnažuju za promjenu ponašanja odnosno za nenasilno rješavanje sukoba što pridonosi prevenciji recidivizma partnerskog nasilja u obitelji. Kroz sistemski pristup obiteljima kod kojih je identificirano partnersko nasilje radi se na tome da svaki član para preuzme odgovornost i prikladne zadatke čime se uspostavlja ravnoteža u obiteljskom sustavu i postiže veća kvaliteta odnosa u obitelji. Time se direktno doprinosi zaštiti žrtava nasilja u obiteljima koje nastavljaju zajednički život nakon što se nasilje dogodilo i stvaraju pretpostavke za zajednički život bez nasilja. Također, ovim ciljem se provodi prevencija nasilja u obiteljima koje su u visokom riziku od ponovne pojave partnerskog nasilje te se nudi sveobuhvatan odgovor na potrebe žrtava partnerskog nasilja koje nastavljaju živjeti s počiniteljem nasilja. Slijedom navedenog, umanjuju se ili eliminiraju negativni utjecaji nasilja u obitelji na psihofizički razvoj djece.

Navedeni cilj će se postići sljedećim aktivnostima: provedba rodno osjetljivog psihosocijalnog savjetovanja s parovima kod kojih je identificirano partnersko nasilje u obitelji, supervizija rada stručnjaka koji provode psihosocijalno savjetovanje parova, evaluacija programa psihosocijalnog savjetovanja, izrada priručnika o rodno osjetljivom psihosocijalnom savjetovanju za specijalizirane stručnjake koji će ga provoditi, izrada programa edukacije za specifično osposobljavanje stručnjaka iz sustava socijalne skrbi za provođenje psihosocijalnog savjetovanja parova kod kojih je evidentirano nasilje te održavanje edukativnih radionica za djelatnike CZSS.

Category: