Programi psihosocijalne pomoći prognanoj i izbjegloj djeciProgrami psihosocijalne pomoći prognanoj i izbjegloj djeci

Urednik:
Dr. Dean Ajduković, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Autori priloga:
Ajduković, D., Ajduković, M., Crnković, A., Čevizović, M., Delale E.A., Družić, O., Dujić, N., Đurović, M., Gredelj, Grgurević, M., Grl, M., Z., Janković, J., Kačavenda, M., Kajiš, V., Kletečki, M., Kocijan-Hercigonja, D., Košćec Đuknić A., Kusić, D., Kuterovac Jagodić, G., Mandić, Ž., Marinković, Z., Osmak, D., Pavić, B., Petković, N., Pregrad, J., Urli, A., Stanković, N., Šuvak, I., Važanić, D., Vizek Vidović V.

Recenzenti:
Dr. Antonija Žižak, Fakultet rehabilitacijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
Boris Hudina, prof., Hrvatsko ratno zrakoplovstvo

Godina tiskanja: 1995

Jezik: Hrvatski

ISBN: 953-6353-02-4

Format: 21 cm; 258 stranica; s ilustracijama

Naklada: 1000 primjeraka

RASPRODANO!

Sadržaj:
Prvi dio: Dijete u izbjeglištvu.
Psihosocijalna pomoć djeci; Dječji razvoj i uobičajeni dječji problemi; Kako prepoznati što je normalno, a što je odstupanje u ponašanju kod traumatizirane djece?; Hiperaktivna i agresivna djeca: uzroci i prepoznavanje; Kako pomoći agresivnoj djeci?; Tugovanje kod djece; Specifičnosti adolescenata traumatiziranih ratom i životom u izbjegličkom centru; Obitelj kao sustav podrške djetetu u progonstvu; Planiranje i oblici grupnog rada u uvjetima kolektivnog izbjegličkog smještaja; Pomaganje djeci u kolektivnom centru kao izvor zadovoljstva i dodatnog stresa; Pomagači kao procjenjivači djetetovog psihološkog stanja i ponašanja.
Drugi dio: Programi psihosocijalne pomoći djeci.
Uloga slobodnog vremena u normalizaciji dječjeg života u progonstvu i izbjeglištvu; Mala škola; Podrška djeci i adolescentima u svladavanju školskih teškoća; Kreativne socijalizacijske skupine u pružanju pomoći djeci; Pomoć djeci s nekontroliranim mokrenjem; Pomoć djeci s teškoćama u čitanju; Individualna podrška prognanoj djeci: program “Veliki prijatelj”; Literatura.

Ovaj je priručnik napisan za ne-stručnjake koji rade s djecom. U prvom je dijelu predstavljen teorijski okvir jednostavnim riječima, tako da ne zahtijeva stručno predznanje iz psihologije. On služi kako bi čitateljima približio spoznaje na čijim temeljima su razvijeni praktični intervencijski programi, te ujedno predstavlja i stručni temelj svakog programa. U drugom dijelu se, na temelju najbolje prakse, opisuju vrlo praktični programi i to na takav način da se odmah mogu primijeniti. Međutim, svaki opis programa može istodobno poslužiti kao model koji se lako može nadopunjavati i prilagođavati specifičnim potrebama djece i okolnostima rada. Premda je priručnik napisan imajući na umu prognanu djecu, on je naišao na izvrstan prijem kod stotina pomagača koji rade s bilo kojom djecom koja su izložena opasnostima, stresu ili pak odrastaju u nepovoljnim okolnostima.
Knjiga je prevedena na albanski i engleski.