Projekt FOMEN uspješno priveden kraju

Picturemmm

Projekt “FOcus on MEN: Gender Based Violence Prevention Work with Male Refugees and Migrants” je dvogodišnji europski projekt su-financiran u okviru programa Europske unije Rights Equality Citizenship Programme (Projekt No. REC-RDAP-GBV-AG-2018 – 856614). Koordinira ga “Verein für Männer-und Geschlechterthemen Steiermark (VMG)”, Austrija, uz još pet organizacija kao partnera, među kojima je i Društvo za psihološku pomoć.

Projekt je usmjeren na inovativne pristupe sprječavanju rodno zasnovanog nasilja među muškim migrantima i izbjeglicama. Cilj projekta je prevencija rodno uvjetovanog nasilja i unapređenje socijalnog uključivanja muških migranata i izbjeglica kroz inovativne i rodno osjetljive pristupe. Projektni tim, sastavljen od organizacija iz 6 zemalja, u suradnji s nacionalnim stručnjacima procijenio je potrebe i resurse te identificirao najbolje prakse preventivnog rada s izbjeglicama i migrantima. Na temelju tih spoznaja razvijen je specifični program prevencije rodno uvjetovanog nasilja namijenjen populaciji izbjeglica i migranata te program jačanja kapaciteta stručnjaka i kulturalnih medijatora koji rade s izbjeglicama i migrantima s pratećim priručnikom.

Za vrijeme trajanja projekta (1.9.2019. – 31.12.2021.), Društvo za psihološku pomoć je kao provedbeni partner u Hrvatskoj proveo jedan program za izobrazbu stručnjaka Prevencija rodno uvjetovanog nasilja u radu s muškim izbjeglicama (21 polaznik) te dva Intervencijska i edukacijska programa o rodnoj osjetljivosti i prevenciji rodno utemeljenog nasilja među muškim migrantima i izbjeglicama, potonje u suradnji s Centrom za mirovne studije, Statusom M i organizacijom Médecins du Monde (ukupno 28 polaznika). Također su provedena i tri nacionalna seminara za podizanje svijesti (NARS) na temu rada s muškim migrantima i prevencije rodno utemeljenog nasilja, na kojima je ukupno sudjelovalo 126 sudionika. U sklopu projekta održana je i završna konferencija na kojoj je sudjelovalo više od 100 sudionika.

Više o projektu možete naći ovdje.