Projekt „Psihosocijalnim aktivnostima i edukacijom u zajednici do prevencije institucionalizacije starijih osoba“ (UP.02.2.2.15.0051)

ruke s tekstom šire

Općenito o projektu

Sociodemografski pokazatelji ukazuju na to da je Republika Hrvatska staro društvo. Aktivnijim starenjem se produžava opće funkcionalnost čime se odgađa institucionalizacija. Proširenjem socijalnih usluga u lokalnoj zajednici starijima se nudi mogućnost izbora onih aktivnosti za koje imaju afiniteta te se time potiče ostvarivanje socijalnih kontakata, smanjenje osjećaja usamljenosti te održavanje mentalne i fizičke vitalnosti. Usluge za starije osobe koje ćemo razviti u sklopu projekta usmjerene su na prevenciju njihove institucionalizacije te se odnose na programe kognitivnog osnaživanja, jačanje socio-emocionalnih kompetencija starijih te na programe individualne psihološke podrške starijima.

Cilj projekta je ponuditi psihosocijalne aktivnosti osobama starije životne dobi (65 godina i više) u Gradu Zagrebu te povećati kompetencije za rad sa starijim osobama kod gerontodomaćica i volontera, a u svrhu prevencije institucionalizacije starijih.

Projekt predstavlja višeslojan pristup osiguravanju kvalitetnijeg starenja tako da se na probleme s kojima se starija populacija suočava djeluje kroz a) direktan rad s osobama starije životne dobi te kroz b) direktan rad s osobama koje pružaju usluge i/ili pomažu starijima. Direktan rad se odnosi na izradu programa pružanja psihosocijalnih aktivnosti te putem organiziranja sistematiziranog rada sa starijim osobama, dok se rad s pružateljima usluga starijim osobama odnosi na aktivnosti koje ćemo provoditi s ljudima koji nisu osobe starije dobi, ali rade direktno s osobama starije životne dobi.

 

Cilj projekta:  Ponuditi psihosocijalne aktivnosti osobama starije životne dobi u Gradu Zagrebu te povećati kompetencije za rad sa starijim osobama kod gerontodomaćica i volontera, a u svrhu prevencije institucionalizacije starijih.

Ishodi projekta:

Planirane aktivnosti uključuju osmišljavanje i provedbu edukacije za gerontodomaćice (12 korisnica), osmišljavanje i provedbu edukacije za volontere (24 korisnika), osmišljavanje i provedba programa kognitivnog osnaživanja za 2 skupine osoba starije životne dobi (ukupno 20 sudionika), osmišljavanje i provedbu programa jačanja socio-emocionalnih kompetencija za 2 skupine osoba starije životne dobi (ukupno 20 sudionika), te održavanje individualnog savjetovanja s ukupno 20 osoba starije životne dobi, od čega je svakom korisniku omogućeno 10 susreta.

Nositelj projekta: Društvo za psihološku pomoć

Kontakt osoba: Nikolina Šaravanja, mag.psych., voditeljica projekta

Partneri u projektu:

  • Grad Zagreb
  • Dom za starije osobe Trnje
  • Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Početak provedbe: 1. studenog 2021.

Razdoblje provedbe: 1. studenog 2021. – 1. studenog 2023.

Ukupna vrijednost projekta: 746.584,23 kn.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 746.584,23 kn.

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Posredničko tijelo razine 1– PT1:
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2 –PT2:
Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt Psihosocijalnim aktivnostima i edukacijom u zajednici do prevencije institucionalizacije starijih osoba“ (UP.02.2.2.15.0051) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda,  kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.15,  objavljenog 31. srpnja 2020. godine.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Društva za psihološku pomoć.

 

                                               

                www.esf.hr