Proveden trening iz savjetovanja/terapije za terapijski rad sa azilantimaProveden trening iz savjetovanja/terapije za terapijski rad sa azilantima

azilanti

U okviru projekta Formiranje sustava psihološke podrške azilantima i
strancima pod supsidijarnom zaštitom, održana je od 5. – 7. veljače
edukacija iz terapije posredovane prevođenjem koju su proveli treneri iz
suradničke organizacije Hemayat iz Beča.

To je prvi korak u pokretanju sustava psihološke podrške azilantima i
osobama pod supsidijarnom zaštitom. Trening programu prisustvovalo je 8
prevoditelja i 8 savjetovatelja/psihoterapeuta s ciljem pripreme za ovako
specifični proces rada koji u Republici Hrvatskoj do sada nije sustavno
provođen. Trening se održao u prostorijama Centra Modus u Zagrebu, provela
su ga 3 inozemna edukatora, koji imaju dugogodišnje iskustvo u psihoterapiji
posredovanoj prevođenjem i educiranjem stručnjaka za provođenje iste. Svrha
treninga je uspostava kvalitetne suradnje među psihoterapeutima i
prevoditeljima, educiranje prevoditelja o specifičnostima psihoterapijskog i
savjetodavnog rada te usklađivanje u ciljevima rada između terapeuta i
prevoditelja. Projektni tim je do sada mobilizirao prevoditelje arapskog,
farskog, francuskog, turskog, paštunskog i ruskog jezika.

Na savjetovanje će klijenti moći doći po preporuci MUP-a, CMS-a ili
samoinicijativno. Informacije o savjetovalištu bit će istaknute na web
stranicama udruga koje surađuju s azilantima, na web stranici DPP-a, te će
azilanti biti osobno obaviješteni o otvorenom savjetovalištu.
Savjetodavno-terapijski susreti traju do 60 min, a čestina je 2-4 susreta u
mjesecu. Ukupan broj seansi dogovara se u skladu s procjenom potreba,
motivacije i kapaciteta klijenta. Program savjetovališta provodit će se
kontinuirano od veljače 2015. godine do listopada 2015. g. u prostorijama
centra Modus, te u prihvatilištima u Zagrebu i Kutini.

Projekt je podržan od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.