Psihološke krizne intervencije

[:hr]Urednica:
Doc. dr. Lidija Arambašić, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Autori priloga:
Ajduković, D., Ajduković, M., Arambašić, L., Hitrec, G., Vizek-Vidović, V.

Recenzenti:
Prof. dr. sc. Vladimir Gruden, Klinika za psihološku medicinu Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Goranka Lugomer-Armano, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Mr. sc. Anita Vulić-Prtorić, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru
Prof. dr. sc. Antonija Žižak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Godina tiskanja: 2000

ISBN: 953-6353-09-01

Jezik: Hrvatski

Format: 21 cm; 182 stranice

Naklada: 750 primjeraka

Cijena: 80,00 kn
Sadržaj; Predgovor urednice
Lidija Arambašić: Stresni i traumatski događaji i njihove posljedice; Marina Ajduković: Krizni događaji i kriza kao psihološko stanje; Vlasta Vizek-Vidović i Lidija Arambašić: Psihološke krizne intervencije; Dean Ajduković: Psihološke krizne intervencije u zajednici; Lidija Arambašić i Marina Ajduković: Sažeta psihološka integracija traume: specifični grupni postupak u okviru kriznih intervencija; Marina Ajduković: Individualna sažeta psihološka integracija traume; Gorana Hitrec i Lidija Arambašić: Krizne intervencije u školi[:]