Psihosocijalnim aktivnostima i edukacijom u zajednici do prevencije institucionalizacije starijih osoba

ruke s tekstom šire

Trajanje: 1. studeni 2021. – 1. studeni 2023.
Donator: Europska unija – Europski socijalni fond
Partneri: Grad Zagreb, Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Dom za starije osobe Trnje
Ukupna vrijednost projekta: 746.584,23 kn
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 746.584,23 kn.
Kontakt osoba: Nikolina Šaravanja, mag. psych., voditeljica projekta

Projekt „Psihosocijalnim aktivnostima i edukacijom u zajednici do prevencije institucionalizacije starijih osoba“ dvogodišnji je projekt, s rokom provedbe do 1. studenog 2021. do 1. studenog 2023. godine. Nositelj projekta je Društvo za psihološku pomoć, a partneri su Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Dom za starije osobe Trnje te Grad Zagreb. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Cilj projekta je ponuditi psihosocijalne aktivnosti osobama starije životne dobi (65 godina i više) u Gradu Zagrebu te povećati kompetencije za rad sa starijim osobama kod gerontodomaćica i volontera, a u svrhu prevencije institucionalizacije starijih.

Projekt predstavlja višeslojan pristup osiguravanju kvalitetnijeg starenja tako da se na probleme s kojima se starija populacija suočava djeluje kroz a) direktan rad s osobama starije životne dobi te kroz b) direktan rad s osobama koje pružaju usluge i/ili pomažu starijima. Direktan rad se odnosi na izradu programa pružanja psihosocijalnih aktivnosti te putem organiziranja sistematiziranog rada sa starijim osobama, dok se rad s pružateljima usluga starijim osobama odnosi na aktivnosti koje ćemo provoditi s ljudima koji nisu osobe starije dobi, ali rade direktno s osobama starije životne dobi.

Shodno tome, planirane aktivnosti uključuju osmišljavanje i provedbu edukacije za gerontodomaćice (12 korisnica), osmišljavanje i provedbu edukacije za volontere (24 korisnika), osmišljavanje i provedba programa kognitivnog osnaživanja za 2 skupine osoba starije životne dobi (ukupno 20 sudionika), osmišljavanje i provedbu programa jačanja socio-emocionalnih kompetencija za 2 skupine osoba starije životne dobi (ukupno 20 sudionika), te održavanje individualnog savjetovanja s ukupno 20 osoba starije životne dobi, od čega je svakom korisniku omogućeno 10 susreta.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Društva za psihološku pomoć.