Redovni članovi Društva za psihološku pomoć (abecednim redom)

Redovni članovi Društva za psihološku pomoć (abecednim redom)

 1. prof. dr. sc. Ajduković Dean, psiholog
 2. prof. dr. sc. Ajduković Marina, psiholog
 3. dr. sc. Ajduković Dea, psiholog
 4. prof. dr. sc. Arambašić Lidija, psiholog
 5. Bandić Ivana, psiholog
 6. Čarija Martina, psiholog
 7. Čolović Rodik Željka, psiholog
 8. prof. dr. sc. Čorkalo Biruški Dinka, psiholog
 9. dr. sc. Delale Eva Anđela, psiholog
 10. Dragojević Zvjezdana, psiholog
 11. dr. sc. Družić Ljubotina Olja, dipl.soc. radnik
 12. Dubravac Jozo, psiholog
 13. Grundman Slavić Nataša, prof. likovne kulture
 14. Hitrec Gorana, psiholog
 15. Jakšić Mirna, psiholog
 16. Jelčić Jasminka, psiholog
 17. prof. dr. sc. Jelić Margareta, psiholog
 18. Juras Luka, psiholog
 19. sc. Jusupović Dragan, psiholog
 20. prof. dr. sc. Kamenov Željka, psiholog
 21. sc. Kletečki Radović Marijana, dipl.soc. radnik
 22. Kozina Mihael, psiholog
 23. Kožljan Petra, psiholog
 24. prof. dr. sc. Laklija Maja, dipl. soc. radnik
 25. izv. prof. dr. sc. Ljubotina Damir, psiholog
 26. izv. prof. dr. sc. Miljević Riđički Renata, psiholog
 27. dr. sc. Muslić Ljiljana, psiholog
 28. dr. sc. Novak Miranda, psiholog
 29. Novak Pervan Maja, psiholog
 30. Osmak Franjić Davorka, psiholog
 31. Pačirski Dunja, psiholog
 32. Pejić Iskra, psiholog
 33. Perišić Kristina, psiholog
 34. Petković Nada, psiholog
 35. Prekodravac Tanja, psiholog
 36. dr. sc. Profaca Bruna, psiholog
 37. Radica Sanja, psiholog
 38. Rajhvajn Bulat Linda, psiholog
 39. Razlog Božena, dipl. soc. radnik
 40. dr.sc. Rezo Bagarić Ines, psiholog
 41. Roth Marija, psiholog
 42. prof. dr.sc. Sladović Franz Branka, dipl. soc. radnik
 43. Starc Branka, psiholog
 44. dr. sc. Sušac Nika, psiholog
 45. prof. dr. sc. Urbanc Kristina, dipl. soc. radnik
 46. Uštulica Maja, pedagog
 47. Vrban Ines, dipl. soc. radnik
 48. dr. sc. Yeeles Ksenija, psiholog