[:hr]Regionalni seminari “Vještine provođenja učinkovitih intervencija u obiteljima”[:en]Ragional Seminars: “Skills Development for Effective Interventions in Families”[:]

[:hr]7. i 8. lipnja te 14. i 15. lipnja 2108. u prostorijama Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu održana su dva od pet planiranih seminara za voditelje mjera stručne pomoći “Vještine provođenja učinkovitih intervencija u obiteljima”.

 

Edukacija na seminarima usmjerena je na:

  • procjenu spremnosti za promjenu i motiviranje roditelja prema ciljanoj promjeni
  • profesionalne vještine u pružanju podrške, pomoći i smjernica roditeljima u vezi sigurnosti djeteta i smanjenje razvojnih rizika djeteta
  • profesionalne vještine u radu s roditeljima u visoko konfliktnim partnerskim odnosima i manipulativnim ponašanjima roditelja prema djeci
  • planiranje, praćenje i evaluaciju učinaka provođenja mjere stručne pomoći roditeljima u zaštiti dobrobiti djece

U rujnu će se održati još tri seminara za preostale regije:

  • 13. i 14.9. Split
  • 20. i 21.9. Osijek
  • 26. i 27.9. Rijeka

Ovo je prvi od dva planirana vala seminara za voditelje mjera u obiteljima u okviru programa.

U nastavku možete pogledati fotografije s do sad održanih seminara.[:en]

Seminar training focuses on:
– assessment of willingness to change and motivate parents according to the intended change
– professional skills in providing support, assistance and guidance to parents on child safety and reducing child’s developmental risks
– professional skills in working with parents in highly conflicting relationships and manipulative behavior of parents towards children
– planning, monitoring and evaluation of the effects of implementing a measure of professional assistance to parents in the protection of the well-being of children


In September, three more seminars will be held for the remaining regions

  • 13th and 14th of September – Split
  • 20th and 21st of September – Osijek
  • 26th and 27th of September – Rijeka

This is the first of the two planned wave of seminar programs for family leaders in the program.

Below you can see the photos of the seminars that have been held so far.

[:]