Rezultati istraživanja provedenog u sklopu projekta „Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku“

ACF logo projekta

Istraživanje se provelo se u okviru trogodišnjeg projekta „Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku“ čiji je nositelj Društvo za psihološku pomoć, a partneri na projektu su Institut za razvoj tržišta rada, Udruženje Djeca prva, Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Centar za socijalnu skrb Zagreb te udruga NewSchool iz Norveške. Projekt će uspostaviti Mrežu OCD-a u lokalnim zajednicama za povećanje dostupnosti i kvalitete PSS-a za građane u riziku. Projekt je usmjeren ka poboljšanju kvalitete usluga psihosocijalne podrške za građane u riziku, prvo kroz osnivanje Mreže udruga koje pružaju psihosocijalnu uslugu savjetovanja na području Grada Zagreba, a zatim zajedničkim radom na zagovaranju održivosti i dostupnosti usluga psihosocijalnog savjetovanja.  Cilj će se postići kroz 3 faze. Prva je oformljena Mreža OCD-a pružatelja usluga psihosocijalnog savjetovanja (PSS). Druga faza je proveden program za razvoj podrške OCD-a sukladno potrebama građana u riziku i zagovaranje održivosti PSS-a u lokalnim zajednicama. Posljednja, treća faza je širenje dosega Mreže i PSS-a u deprivirana područja i za posebno ugrožene skupine.

Izvješće o provedenom istraživanju zajedno s rezultatima istraživanja možete pronaći na sljedećoj poveznici   Rezultati istraživanja

„Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku“ trogodišnji je projekt koji Društvo za psihološku pomoć provodi od 1. siječnja 2021. godine, u suradnji s partnerskim organizacijama.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 149.999,40 €, od čega je 149.999,40 € osigurano kroz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Društva za psihološku pomoć i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.