Rod i spol u psihosocijalnom raduRod i spol u psihosocijalnom radu

Priručnik za savjetovanje

Autori:
Nico van Oosten i Ineke van der Vlugt

Recenzenti:
prof. dr. sc. Lidija Arambašić, prof. dr. sc. Marina Ajduković i doc. dr. sc. Kristina Urbanc

Godina tiskanja: 2004.

Jezik: Hrvatski

ISBN 953-6353-17-2

Format: 24 cm, 197 stranica

Cijena: 60,00 kn

Predgovor
PRVI DIO: Teorijska osnova
Pružanje pomoći primjereno specifičnostima spola – uvod, Uvod, Što je pružanje pomoći primjereno specifičnostima spola?, Prednosti pružanja pomoći primjereno specifičnostima spola, Razvoj pružanja pomoći primjereno specifičnostima spola, Razvoj pružanja pomoći ženama, Kako je došlo do pružanja pomoći muškarcima, Pomaganje ženama i muškarcima: sličnosti i razlike, Od pružanja pomoći ženama i muškarcima do pomoći primjerene specifičnostima spola, Temelji, metodički principi i politika, Teorijska osnova pružanja pomoći primjereno specifičnostima spola, Uvod, Rasprava priroda-odgoj, Urođene razlike među spolovima, Spolne razlike u odgoju i socijalizaciji, Odgoj, Razvoj spolnog identiteta, Kritike i dodaci Chodorow teorije, Društveni čimbenici: raspodjela posla i skrbi za obitelj, Raspodjela (profesionalnog) posla, Podjela skrbi za obitelj, Spol u odnosu na probleme i pružanje pomoći, Razlike u psihičkim problemima, Briga o duševnom zdravlju i socijalni rad, Posljedice psihičkih problema, Zaključak, Metodološki aspekti pružanja pomoći primjereno specifičnostima spola, Uvod, Uvažavanje spola u procesu pružanja pomoći, Interakcija između klijenta i socijalnog radnika, Transfer i kontratransfer, Rad s prepoznavanjem i prihvaćanjem, sličnosti i razlike, Svjesno usklađivanje spolova, Uvažavanje spola tijekom pružanja pomoći, Isticanje i iznošenje tema specifičnih za spol, Uvažavanje socijalizacije spola – poimanje spola, Rad usmjeren na klijenta, Rad s “klijentom-ekspertom”, Prihvaćanje percepcije identiteta, Savjetodavni rad i informiranje klijenta, Emancipacijsko pružanje pomoći, Postavljanje individualnih problema u društveni kontekst, Iskazivanje razlika u moći i prikrivanje, Osnaživanje: razgovor o klijentovim jakim stranama i sposobnostima, Isticanje i politiziranje
DRUGI DIO: Metodološko djelovanje u praksi
Prijava i prijem iz perspektive spola, Utjecaj spola pri traženju pomoći, Iznošenje teškoća i problema, Aspekti prijema specifični za spol, Stavovi socijalnog radnika o spolu i njihov utjecaj na analizu problema, Spol socijalnoga radnika: tko ima prednost – žene ili muškarci?, Teme i prijedlozi inicijalnih pitanja iz perspektive spola, Teškoće, problemi i uzroci, Percepcija situacije, Posljedice za svakodnevni život, Nošenje s problemima, Stvarni život i otežavajuće okolnosti, Društveno okruženje i potpora okoline, Socijalno-ekonomski i društveni položaj, Socijalizacija spola, socijalne uloge, identitet i slika o sebi, Kompenzirajuće činjenice, Biografija (genogram), Traumatska (seksualna) iskustva, Ciljevi, želje, potrebe i očekivanja, Definiranje problema, Utvrđivanje indikacija iz perspektive spola, Procjena prijema i savjetovanje, Smjernice specifične za spol u individualnom, grupnom, i sistemskom kontaktu, Individualno savjetovanje, Smjernice i zamke individualnog kontakta, Zahtjevi koji se postavljaju socijalnim radnicima, Pomoć usmjerena na grupu, Različiti tipovi grupa, ciljeva i oblika rada, Značaj muških i ženskih grupa za sudionike, Utvrđivanje indikacija za grupni rad iz perspektive spola, Grupni procesi i obrasci specifični za spol, Faze grupnog rada, Procesi između sudionika i voditelja grupe te uloga spola, Što grupni rad primjeren specifičnostima spola zahtjeva od socijalnih radnika, Pružanje pomoći usmjereno na odnos ili na sistem, Mogućnosti pristupa primjerenog specifičnostima spola usmjerenog na sistem, Utvrđivanje indikacija za pristup primjeren specifičnostima spola usmjeren na sistem ili odnos, Savjetodavni rad usmjeren na specifičnosti spola i sistem kod problema u odnosu, Zamke specifične za spol u radu s parovima, Uvjeti koje mora ispuniti socijalni radnik, Problemi muškaraca i žena, Uvod, Problemi prihoda i zaposlenja, Uvod, Razlike u spolu, dobi i etničkoj pripadnosti vezano uz materijalne probleme, Smjernice specifične za spol u savjetovanju o problemima prihoda i izdataka, Problemi vezani uz posao, Traženje pomoći vezano za probleme zaposlenja, Upotreba narkotika i ovisnost, Kada upotreba narkotika postaje problem?, Aspekti specifični za spol kod upotrebe narkotika, Pružanje pomoći primjereno specifičnostima spola kod problema, konzumiranja narkotika, Suovisnost (co-dependency), Problemi suočavanja i iskustvo gubitka, Spolne razlike u reakcijama na važne životne događaje (life events), Problemi doseljenika, Posljedice doseljavanja i problemi, Suočavanje s drugim muško-ženskim odnosima i pozicijama, Proces prilagodbe i aspekti specifični za spol, Uvjetni doseljenici, Utjecaj vjerskih uvjerenja na odnos spolova, Pružanje pomoći muškarcima i ženama – doseljenicima, Problemi u odnosu, Problemi komunikacije među partnerima, Intimnost i spolnost, Problemi u odnosu između roditelja i djece, Pružanje pomoći primjereno specifičnostima spola kod nasilja u odnosima, Ishodišta za pružanje pomoći, Kako se klijenti prijavljuju?, Poduzimanje prvih mjera i savjetovanje ženskih žrtava, Primjer iz prakse, Motiviranje muškarca, Individualna pomoć zlostavljanim ženama, Individualna pomoć muškarcima, Pomoć usmjerena na sistem, Razgovori o odnosima i rituali osvete i zadovoljštine, Pružanje pomoći primjereno specifičnostima spola u institucijama: razvoj i implementacija, Uvod, Pristup razvoju i implementaciji skrbi primjerenoj specifičnostima spola, Generalna politika institucije, Kvaliteta, Izobrazba, Odnosi s javnošću i informiranje, Kadrovska politika, Bilježenje podataka, evidentiranje, Podnošenje pritužbi, Ponuda pružanja pomoći, Faze uspostavljanja pružanja pomoći primjerene specifičnostima spola: razvojni model, Čimbenici uspjeha, Stil rukovođenja, Stupanj uključenosti, Uključenost u pitanja spolova, Kultura, Vanjska orijentacija, Egzistencijalna sigurnost, Raznolikost, Strategije implementacije