[:hr]Sastanak s metodskim supervizorima[:en]Meeting with Method Supervisors[:]

[:hr]25. listopada 2018. održan je inicijalni sastanak s metodskim supervizorima za sudjelovanje u provođenju metodske supervizije s voditeljima mjera stručne pomoći roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta i početnicima u timovima za obitelj, djecu i mlade. Poziv za sudjelovanje u projektu prihvatila su 22 supervizora, a u skladu s prijavama za metodsku superviziju voditelja mjera na regionalnim seminarima i prijava voditelja slučaja od strane ravnatelja pojedinih CZSS, bit će posložene supervizijske grupe diljem cijele Hrvatske.

Radi iznimno velikog interesa za metodsku superviziju, mr. sc. Antun Ilijaš, predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika, ponudio je financijsku i organizacijsku pomoć od strane Komore u svrhu povećanja broja metodsko supervizijskih grupa te uključivanje što većeg broja djelatnika CZSS.

Niže u prilogu možete pronaći kraći tekst o metodskoj superviziji u u slučajevima zaštite dobrobiti djece koji je priredila prof. Ajduković te fotografije sa sastanka.[:en]On October 25th 2018, an initial meeting was held with method supervisors to participate in the method supervision. Invitation to participate in the project was approved by 22 supervisors, and in accordance with the applications for the method supervision of the outreach workers at the regional seminars and the case manager’s input from the heads of individual CSWs, there will be established supervision groups throughout Croatia.

Because of an extreme interest in methodical supervision, mr. sc. Antun Ilijaš, President of the Croatian Chamber of Social Workers, offered financial and organizational assistance from the Chamber to increase the number of method supervision groups and involve as many as possible CSWs staff.

Below you can find a shorter text on method supervision in the case of the welfare of children provided by prof. Ajduković (in Croatian) and photos from the meeting.[:]