[:hr]Sastanak za izradu smjernica za međuresornu suradnju u zaštiti dobrobiti djece[:en]Meeting for writing guidelines for inter-sectorial cooperation in the protection of children’s well-being[:]

[:hr]8. ožujka 2019. u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održan je sastanak radne skupine programa „Sustavna podrška obiteljima s djecom: Procjenjivanje i smanjivanje rizika za dobrobit djece“ koji se odvija kao dio aktivnosti „Sustavna podrška obiteljima s djecom“ za izradu smjernica za međuresornu suradnju u zaštiti dobrobiti djece. Sastanku su prisustvovali stručnjaci iz sustava socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja, policije, pravosuđa i ureda pravobraniteljice za djecu, a sastanku se pridružila i ministrica Nada Murganić.

Stručnjaci će u narednom razdoblju raditi na analiziranju postojećih zakona i propisa o međuresornoj suradnji – na pravnom i psihosocijalnom aspektu te sastavljanju prijedloga novog akcijskog dokumenta kojim bi se razriješile postojeće dileme te preciznije operacionalizirali i definirali postupci, obveze i profesionalne odgovornosti stručnjaka u međuresornoj suradnji s ciljem zaštite dobrobiti djece. Pod tim vidom, planira se i sastanak s ministrima ključnih ministarstava.

U skladu s navedenim, 2020. godine se kao dio programa Sustavna podrška obiteljima s djecom planira i edukacija stručnjaka iz različitih resora na temu međuresorne suradnje kao prvi korak u implementaciji novog dokumenta.

Niže se nalaze fotografije sa sastanka (povećavaju se klikom na fotografiju).[:en]On March 8, 2019, a meeting of the working group of the program was held at the Ministry of Demography, Family, Youth and Social Policy, to draw up guidelines for inter-sectorial cooperation in the protection of children’s well-being. The meeting was attended by experts from the social welfare, health, education, police, judiciary and office of the Ombudsperson for Children, and Minister Nada Murganić also joined the meeting.

Experts will work in the next period to analyze the existing laws and regulations on inter-agency co-operation – on legal and psychosocial aspects and they will make a draft of a new action document to resolve existing dilemmas and to more precisely operationalize and define the procedures, obligations and professional responsibility of experts in inter-sectorial cooperation to protect the well-being of children. Under that vision, a meeting with ministers of key ministries is planned.

In accordance with the aforementioned, in the year 2020, as part of the program, plan is to educate experts from different departments on the topic of inter-sectorial cooperation as the first step in the implementation of the new document.

Below are the photos from the meeting (zoomed in by clicking on the photo).[:]