Sastanci u okviru projekta „Responding to increased need for victim-safety oriented perpetrator work in Croatia“

Na prijedlog Društva za psihološku pomoć u rujnu i studenom 2023. održana su dva radna sastanka dijela organizacija civilnoga društva koje pružaju pomoć i podršku ženama koje su preživjele nasilje u obitelji i organizacija koje su ovlaštene za provedbu psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenog sustava kao i institucija koje ovaj rad podržavaju u okviru projekta „Responding to increased need for victim-safety oriented perpetrator work in Croatia“ koji se provodi u suradnji s “European Network for the Work with Perpetrators”. Neposredni povod za ovu inicijativu je prvi GREVIO evaluacijski izvještaj o provedbi Istanbulske konvencije u Republici Hrvatskoj.

Na ovaj je način započela konstruktivna i otvorena rasprava o suradnji između organizacija koje pružaju pomoć i podršku ženama koje su preživjele nasilje u obitelji i organizacija koje provode psihosocijalni tretman počinitelja nasilja, ali i drugih dionika i donositelja odluka radi povećanja sigurnosti žena koje su preživjele nasilje. Sudjelovalo je 20 predstavnica i predstavnika iz 8 organizacija civilnog društva, jedne ustanove, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Identificirane su prepreke u suradnji ovih organizacija u svrhu unaprjeđenja sigurnosti žena koje su preživjele nasilje i njihove djece, a čiji su partneri (ili bivši partneri) upućeni u psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji te na poveznici https://dpp.hr/wp-content/uploads/2024/01/Zakljucci-s-radnih-sastanka.pdf možete pronaći donesene zaključke.