[:hr]Savjetovanje i psihoterapija za izbjeglice[:]

Putovnica-Azilandija-Vijest

[:hr]Društvo za psihološku pomoć provodi uslugu savjetovanja i psihoterapije uz prevođenje, namijenjenu izbjeglicama koje žive u Hrvatskoj. Za osobe koje ne govore hrvatski ili engleski, ili jednostavno žele razgovarati na svom materinjem jeziku, osigurani su prevoditelji koji pomažu u sporazumijevanju između terapeuta i klijenta (jezici: ruski, turski, francuski, arapski, farsi, hindski i paštu).
Traumatska iskustva koja se dešavaju tijekom ratnih stanja (torture, gubici bliskih osoba..), izražen stres radi prisilne selidbe, izloženost opasnostima kao što je utapanje, sama po sebi često će dovesti do poteškoća u funkcioniranju osobe. Osim toga će i smanjiti resurse osobe za nošenje sa stresom i konstruktivno rješavanje sukoba te potencijalno dugoročno ugroziti psihičko zdravlje osobe. Pri takvim krizama često je nužna savjetodavna pomoć stručnjaka kako bi se smanjio rizik od dugoročnog pogoršanja psihičkog stanja, te od dugoročnog lošeg funkcioniranja u životnim ulogama. Stoga, stručni tim Društva za psihološku pomoć osmislio je program sustavne i kontinuirane psihosocijalne podrške izbjeglicama koje nisu u mogućnosti participirati u troškovima tretmana, a potrebna im je psihosocijalna podrška.
16 pomagača i prevoditelja provodi tzv. savjetovanje i psihoterapiju posredovanu prevođenjem na 3 lokacije: Prihvatilište Porin, Prihvatilište Kutina i Centar za djecu, mlade i obitelj Modus. U prihvatilištima se savjetovanje odvija prema unaprijed određenom rasporedu, dok je u Centru Modus potrebno najaviti se na broj telefona 01/4621-554 ili e-mail modus@dpp.hr i dogovoriti termin susreta.
Terapeuti i prevoditelji su volonteri Centra za djecu, mlade i obitelj Modus, na projektu koji se provodi u suradnji s Centrom za mirovne studije i Ministarstvom unutarnjih poslova, a uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih.[:]