Dokumenti

Statut Društva za psihološku pomoć – Statut-DPP-a

Etički kodeks Društva za psihološku pomoć – Etički kodeks DPP-a

Plan rada Društva za psihološku pomoć za 2021. godinu – Plan rada za 2021. godinu

Financijski plan Društva za psihološku pomoć za 2021. godinu – Financijski plan 2021