Socijalna rekonstrukcija zajednice: Psihološki procesi, prevladavanje sukoba i socijalna akcijaSocijalna rekonstrukcija zajednice: Psihološki procesi, prevladavanje sukoba i socijalna akcija

Urednik:
Prof. dr. sc. Dean Ajduković

Autori priloga:
Ajduković, D., Ajduković, M., Arambašić, L., Bežovan, G., Čorkalo, D., Kostarova Unkovska, L., Sladović Franz, B., Štulhofer, A., Žganec, N.

Recenzenti:
Prof. dr. sc. Vladimir Kolesarić, Jasenka Pregrad, prof.

Godina tiskanja: 2003.

Jezik: hrvatski

ISBN: 953-6353-14-8

Format: 22 cm, 315 stranica

Cijena: 60,00 kn

Sadržaj: Predgovor; Dean Ajduković: Socijalna rekonstrukcija zajednice; Nino Žganec: Pojmovno određenje zajednice; Gojko Bežovan: Civilno društvo kao okvir socijalnih akcija; Aleksandar Štulhofer: Društveni kapital i njegova važnost; Lidija Arambašić: Individualni stres i trauma; Lidija Arambašić: Gubici i tugovanje te njihove posljedice po pojedinca i zajednicu; Dinka Čorkalo: Grupe i unutargrupni procesi; Dinka Čorkalo: Stavovi i ponašanja među grupama; Marina Ajduković i Branka Sladović Franz: Razumijevanje sukoba; Marina Ajduković i Branka Sladović Franz: Prevladavanje sukoba; Marina Ajduković: Pretpostavke konstruktivnog rješavanja problema i sukoba u procesu socijalne rekonstrukcije; Lina Kostarova Unkovska: Škola kao stabilizator u zajednici u krizi; Marina Ajduković: Socijalna akcija u zajednici; Literatura