Stres, trauma, oporavak

stres, trauma, oporavak

[:hr]Urednica:
Jasenka Pregrad, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb

Autori priloga:
Ajduković, D., Ajduković, M., Arambašić, L., Hudina, B., Jusupović, D., Kulenović, A., Pregrad, J., Profaca, B., Starc, B., Subotić, Z., Vizek Vidović, V.

Recenzenti:
Dr. Mirjana Krizmanić, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Dr. Dubravka Kocijan Hercigonja, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb

Godina izdanja: 1996

Jezik: Hrvatski

ISBN: 953-6353-03-2

Format: 24 cm, 298 strana; ilustracije

Naklada: 1000 primjeraka

Sadržaj:
Predgovor; Prvi dio Preduvjeti za uspješan pomagački rad i utvrđivanje teškoća: Značaj učinkovite komunikacije u radu pomagača, Dvostruka komunikacija i komunikacijske uloge, Vještine postavljanja i odgovaranja na pitanja, Početno utvrđivanje posttraumatskih stresnih reakcija, Savjetovanje; Drugi dio Vrste teškoća i njihov tretman: Vrste tretmana u oporavku, Stres, Tretman stresa (kognitivne, ekspresivne i kreativne tehnike, opuštanje i vladanje energijom, BASIC Ph pristup), Trauma, Tretman traume, Gubitak i tugovanje, Gubitak i tugovanje u djece i u obitelji, Podrška u tugovanju, Podrška djetetu u tugovanju i ojačavanje njegove okoline, Psihološke okolnosti življenja u progonstvu i psihosocijalna pomoć, Proces povratka kao psihološki izazov; Treći dio Planiranje i evaluacija programa: Planiranje, programiranje i vođenje psihosocijalne pomoći, Strategijsko planiranje, Evaluacija psihosocijalnih intervencija.
Prvi dio knjige posvećen je komunikacijskim vještinama, budući da su one osnovno sredstvo pomagačkog i savjetodavnog rada. On također sadrži principe i strategije utvrđivanja stresnih i traumatskih reakcija, kao i niz skala i upitnika koje mogu koristiti profesionalci i paraprofesionalci u radu s djecom i odraslima. Razrađeni su i osnovni preduvjeti, principi i načela savjetodavnog rada, uključujući načine stjecanja klijentovog povjerenja i pristupa klijentovom otporu.
U drugom dijelu opisan je učinak teških životnih okolnosti (stres, trauma, gubitak, progonstvo i povratak) na psihičku dobrobit čovjeka, te načini psihološke podrške ljudima u takvim okolnostima. U poglavljima koja govore o tretmanu, odnosno podršci, osim općih principa opisane su i vrlo konkretne tehnike i aktivnosti. Značenje gubitka i način podrške bitno je određen uzrastom, pa je pri obradi tog područja poštovan razvojni aspekt.

Velika potreba pojedinaca i zajednice za programima podrške u oporavku od ratnih stradanja potaknula je planiranje i ostvarivanje velikog broja različitih psihosocijalnih programa, čime se obogatila naša stručna i volonterska, vladina i nevladina praksa. Znanja i vještine, potrebne za procjenjivanje potreba i mogućnosti organizacija i zajednice na podlozi kojih valja organizirati programe psihosocijalne pomoći izložene su u trećem dijelu knjige. Evaluacija psihosocijalnih intervencija koristi se premalo s obzirom na stručne, teorijske i strateško – promidžbene dobiti koje nam može donijeti. Zbog toga knjiga završava ovim poglavljem.

Knjiga je namijenjena profesionalcima i paraprofesionalcima u području mentalnog zdravlja. Ona je prvenstveno bila namijenjena pomagačima ratom unesrećenim ljudima i zajednicama, no mogu je koristiti svi oni koji rade s ljudima koji trpe posljedice teških životnih okolnosti ili podržavaju i potiču njihov osobni rast i razvoj.

>> Preuzmite knjigu Stres, trauma, oporavak[:]