Supervizija u psihosocijalnom raduSupervizija u psihosocijalnom radu

Urednice:
Prof. dr. sc. Marina Ajduković, mr. sc. Lilja Cajvert

Recenzenti:
prof. dr. sc. Ljiljana Igrić, doc. dr. sc. Alenka Kobolt, doc. dr. sc. Nino Žganec

Godina tiskanja: 2004.

Jezik: Hrvatski

ISBN 953-6353-16-4

Format: 24 cm, 383 stranice

Sadržaj; Predgovor;
I. ODREĐENJE POJMA SUPERVIZIJA; Marina Ajduković, Lilja Cajvert: Supervizija u psihosocijalnom radu; Zdenka Pantić: Povijesni pregled razvoja supervizije; Blanka Žic Grgat: Odnos supervizije i nadzora; Ksenija Yeeles: Etika u superviziji – međunarodna perspektiva
II. PROCES SUPERVIZIJE; Marina Ajduković: Određenje grupne supervizije; Lilja Cajvert: Prvi susret i dogovor o radu; Marina Ajduković: Vođenje supervizijske grupe; Jasenka Pregrad: Primjena metafore, kreativnih i ekspresivnih tehnika u superviziji; Lidija Arambašić: Supervizija i krizne intervencije
III. SPECIFIČNOSTI SUPERVIZIJE U RAZLIČITIM OKRUŽENJIMA; Irena Bezić: Timska supervizija; Kristina Urbanc: Supervizija studenata; Josip Janković: Supervizija posebnih psihosocijalnih programa – osobna perspektiva; Antonija Žižak: Supervizija volontera
Literatura