Bavi se preventivnim i savjetodavnim radom s djecom i mladima uz primjenu različitih kognitivnih i bihevioralnih intervencija usmjerenih na poboljšanje akademskog, bihevioralnog i emocionalnog funkcioniranja.

Provodi individualna psihološka savjetovanja djece školske dobi i roditelja. Njezin rad je usmjeren na poteškoće djece u području socio-emocionalnih vještina te na razvoj roditeljskih vještina i osobni razvoj roditelja.

U svom profesionalnim radu je usmjerena na marginalizirane i deprivilegirane skupine u društvu te psihosocijalnu podršku u krizama velikih razmjera.

Individualni rad s djecom, adolescentima i mladima, osobni razvoj, rad na roditeljskim vještinama, narušeni partnerski odnosi, roditeljstvo u kontekstu rastave, teškoće sa samopouzdanjem, anksioznošću i depresijom.

Marginalizirane skupine i skupine u riziku te općenito adolescenti i mlađi odrasli, s ciljem njihova boljeg razumijevanja te pružanja podrške u promjeni postojećih disfunkcionalnih obrazaca.

Psihoterapija i psihološko savjetovanje s mladima i odraslima

Terapija igrom, ekspresivna art terapija, savjetovanja roditelja koja pokrivaju teme kao što su psihoeduakcija, stil roditeljstva i roditeljske strategije, dječji razvoj, postavljanje granica, strukturiranje života kod kuće, nošenje s djetetovim jakim osjećajima, udomiteljstvo ili posvojenje.

Psihološko savjetovanje i art terapija za adolescente i odrasle. Njezin se rad fokusira na probleme anskioznosti, depresije, niskog samopouzdanja, vršnjačkih odnosa, školskog uspjeha, obiteljskih odnosa, razvoja roditeljskih vještina i osobni razvoj.

Prevencija i/ili tretman različitih socio-emocionalnih i ponašajnih poteškoća kod djece i adolescenata ili kod djece koja imaju stresne životne okolnosti kroz igru i kreativne tehnike. Također provodi i roditeljska savjetovanja te psihoterapijski rad s odraslim osobama.

Terapija igrom i savjetovanje mladih s emocionalnim problemima, savjetovanje roditelja i pružanje podrške pri učenju. U Centru Modus vodi grupne programe kao što su Pinklec, Kako da učenje ne bude mučenje te Psihosocijalni tretman maloljetnih počinitelja nasilja.

Kroz rad u savjetovalištu za djecu i roditelje, usavršavala se u području odgoja djece, roditeljstva i međuvršnjačkih odnosa. Bavi se psihoterapijskim radom s djecom i mladima te savjetovanjem odraslih u području odgoja djece i roditeljstva.

Grupni i individualni rad s djecom, adolescentima i odraslima s raznim dijagnoziranim poremećajima i emocionalnim problemima kao što su anksioznosti, depresije, PTSP, strahovi i razne fobije, ovisnosti, stress-management, nedostaci samopouzdanja, interpersonalne teškoće itd. U radu koristi razne kliničke metode kao što su EMDR, mindfulness (meditacija), refleksivna praksa, kognitivno bihevioralna terapija, i program 12 koraka.

Teme vezane uz zdravstvo i mentalno zdravlje mladih – pružanje neposredne psihološke i psihoterapijske podrške mladima i osobama oboljelima od teških i kroničnih bolesti, supervizija i edukacija zdravstvenog osoblja, istraživački rad koji doprinosi zagovaranju javnih politika u zdravstvu koje prepoznaju mentalno zdravlje kao neizostavan aspekt cjelokupnog zdravlja i liječenja.

Studenti i odrasli s različitim s emocionalnim i tjelesnim problemima te problemima u odnosima, narušeni bračni, partnerski i obiteljski odnosi, teškoće i zastoj u školovanju, problemi vezani uz gubitke i prekide u emotivnim vezama, problemi u emotivnim vezama, stres na poslu, osjećaj tjeskobe, depresije i izoliranosti, traumatski događaji i životne krize.

Bavi se pitanjima integracije i socijalnog uključivanja djece izbjeglica u osnovnim školama. Ima dugogodišnje iskustvo grupnog preventivno-socijalizacijskog rada s djecom osnovnoškolske dobi, a u savjetodavnom se radu orijentira na probleme i izazove s kojima se susreću mladi i odrasli.