Trauma Recovery Training: Lessons LearnedTrauma Recovery Training: Lessons Learned

Urednik:
Dean Ajduković, Ph.D. Department of Psychology, University of Zagreb, Croatia

Autori priloga:
Ager, A., Agger, I., Ajduković, D., Ajduković, M., Arambašić, L., Ayalon, O., Babović, N., Bang, S., Bucat, N., Creson, D., Derviškadić Jovanović, S., Despotović, M., Dyregrov, A., Endel, G., Frančišković, T., Gal, R., Hart, B., Heap, K., Joshi, P.T., Juul, J., Koberg Christiansen, L., Kostarova Unkovska, L., Ljubotina, D., Mandić, N., Mikuš-Kos, A., Mimica, J., Moro, LJ., Mulders, M., Ostojić, E., Pečnik, N., Pen, A., Pernar, M., Pojskić, M., Pregrad, J., Puk, G., Pupavac, V., Rasavac, Z., Senjak, M., Silver, S., Slodnjak, V., Stuvland, R., Urbanc, K., Wolters, W.H.G., Worthington, P., Žic, B., Žižak, A.

Recenzenti:
William B. Schnapp, Ph.D., Mental Sciences Institute, The University of Texas, Houston, USA
Dubravka Kocijan Hercigonja, M.D., Ph.D., University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia
Lars Weisath, M.D., Department Group of Psychiatry, University of Oslo, Norway

Godina tiskanja: 1997

Jezik: Engleski

ISBN: 953-6353-07-5

Format: 24 cm; 443 strana; ilustracije

Naklada: 500 primjeraka

Cijena: 150,00 Kn Sadražaj:
Predgovor; Lekcije koje smo naučili i lekcije koje smo propustili naučiti; Kako sam sreo Platona i Aristotela na Trgu Bana Jelačića; Izazovi treninga za oporavak od traume; Projekti iz područja traume i budućnost; Podučavanje intervencija u traumi – što smo naučili; Uravnoteženje poduke vještina i značenje koje im se pripisuje: koncepcijski okvir za planiranje podrške u oporavku od traume; Evaluacijski modeli u projektima izobrazbe u području traume: važnost, razvoj i prepreke; Što smo naučili i što nam još preostaje naučiti; Neke prepreke djelotvornog pomaganja u ratnom području; Kolege u nevelji: osobna perspektiva; Zašto smo odlučili naučiti kako hvatati ribu; Projekt psihosocijalne izobrazbe u Hrvatskoj; Ograničenja traumatske paradigme: neka promišljanja stranca; Kreativne metode ponuđene pomagačima – smanjiti ili spriječiti sekundardnu traumatizaciju; Multidisciplinarni pristup radu na traumi; Preobrazba sukoba kroz izobrazbu za oporavak od traume; Skrb za mentalno zdravlje pomagača: neophodan sastojak izobrazbe za oporavak od traume i pomaganje u ratnim područjima; Temeljna izobrazba – složene vještine; Utjecaj psihosocijalnih programa tijekom rata na praksu socijalnog rada u Hrvatskoj; Program EMDR humanitarne pomoći: izobrazba u pomaganju pri psihosocijalnoj traumi; Perspektiva zaposlenih u nevladinim organizacijama: evaluacija psihosocijalnih projekata i retrospektiva; Neke misli o odnosima za vrijeme izobrazbe; Koliko smo spremni reskirati?; Osobno iskustvo u izobrazbi i radu na “osjetljivim pitanjima”; Krajnje šokantni događaji: savjetovanje roditelja; Što možemo naučiti od izbjegle djece za zaštitu dječjeg mentalnog zdravlja u ne-ratnim uvjetima?; Jedan model pomaganja ratom traumatiziranoj djeci – mnogi načini da ih razumijemo; Trening oporavka od traume: “Suncokretova” iskustva; Savjetovanje u Sarajevu – gradu pod opsadom; Skrb za psihosocijalno zdravlje žena žrtava rata u bivšoj Jugoslaviji; Trening za psihosocijalni rad s izbjeglim i prognanim ženama; Terapeutski rad na tijelu pod ratni m okolnostima; Koterapija u grupi s PTSP; Što mjeriti kad se evaluiraju učinci tretmana traume; Izobrazba para-profesionalaca; Interaktivne igre u razvijanju komunikacije u grupi adolescentnih izbjeglica; Traumatska iskustva i medijatori psihopatologije; Iskustva muškaraca – neka pitanja; Popis suradnika.

Ova je knjiga nastala nakon međunarodne konferencije “Trauma Recovery Training: Lessons Learned” održane u Zagrebu u srpnju 1997 godine u organizaciji Društva za psihološku pomoć (DPP). DPP je organizacija koja je provela vjerojatno najobimniji, trogodišnji projekt izobrazbe za pružanje pomoći u postraumatskom oporavku u čitavoj regiji, u sklopu kojeg je izobrazbu prošlo preko 1,200 pomagača.

Knjiga sadrži 38 urednički odabranih priloga od mnogo većeg broja izlaganja s konferencije. Oni pružaju pregled širokog raspona gledišta, pojmova i oblika treninga koji su nastojali zadovoljiti potrebu pomagača za specifičnim znanjem i vještinama u pomaganju u oporavku od traume. Veliko bogatstvo izloženih znanja, iskustava i naučenih lekcija na sažet način pokazuju raznovrsnost pristupa, ali istodobno upućuju i na sličnost razmišljanja kad je u pitanju ublažavanje psiholoških i psihosocijalni aspekata ljudske patnje. Autori su podijelili svoja osobna razmišljanja u vezi s poslom kojeg su radili proteklih godina. Oni su također izložili i svoja kritička viđenja korisnosti tog iskustva za budućnost.

U početnim prilozima iznose se gledišta što se nalaze na svojevrsnom presjecištu psihologije, psihijatrije i antropologije. Zatim autori raspravljaju o profesionalnim izazovima i kontroverzijama kao posljedica procesa uspostavljanja dijaloga između međunarodnih i lokalnih stručnjaka. Drugi autori podvlače pitanja povezana s planiranjem i pružanjem usluga u području mentalnog zdravlja u okruženju zahvaćenim ratom i u posljeratnom razdoblju.

Sadržaj se zatim premješta prema naučenim lekcijama u vezi izobrazbe, a koja zadiru u različita stručna područja. Iznose se kritički pogledi na praksu, sadržaje, oblike, postignuća i prepreke. Uzajamno oplemenjivanje lokalnih i međunarodnih iskustava, uključujući i uzajamno nerazumijevanje, razmotreno je u više priloga, što daje jedinstvenu vrijednost ovoj knjizi. Nekoliko je autora naglasilo potrebu evaluacije, koja je zbog nerazjašnjenih očekivanja prečesto izazivala napetosti između donatora i onih koji su programe provodili.

Neki autori iznose intimna razmišljanja koja predstavljaju važno svjedočenje o poštenim, stvarnim dilemama i brigama koje su stranci imali kad su se upustili u rad u jednom drugom kulturnom okruženju zahvaćenim ratom. Drugi upozoravaju na sumnje i patnje koje su osjećali sami pomagači radeći svoj teški posao. Zatim slijede prilozi usmjereni na ono što je naučeno u pojedinim projektima izobrazbe ili kroz specifične pristupe. U posljednjem dijelu knjige članci sažimaju postignuća projekta koji su pružali usluge, a ujedno su imali i izraženu komponentu treninga.

Svi članci polaze od prošlih iskustava, ali također daju okvire za budući rad. U ovoj je knjizi naglašena uloga konteksta u razumijevanju traume, te prikladnosti psihosocijalnog modela u njenom tretmanu.