Evaluacije

Evaluacije projekata i/ili programa

 

Jedna od djelatnosti Društva za psihološku pomoć je usluga vanjske evaluacije projekata i/ili programa.

Da bi se utvrdila uspješnost i učinkovitost provedbe nekog programa ili projekta, bitno je kontinuirano pratiti i vrednovati rezultate. Neki donatori izričito zahtijevaju provedbu vanjske evaluacije koja će pri evaluaciji biti objektivnija i nepristranija.

Stoga, unutar naše djelatnosti pružamo uslugu praćenja i vrednovanja psihosocijalnih programa i projekata. Pri tome se koristimo različitim kvalitativnim (intervjui, fokusne grupe) i kvantitativnim metodama (ankete, upitnici).