Završila posljednja serija od 6 seminara s predstavnicima policije, socijalne skrbi, pravosuđa, zdravstva i školstva na temu međusektorske suradnje

UNCEF_seminar_ZG_13.11.2020._5

Svibanj 2021. je na projektu ”Sustavna podrška obiteljima s djecom – Procjenjivanje i smanjivanje rizika za dobrobit djece“ bio rezerviran za posljednju seriju seminara na temu međusektorske suradnje. Održano je 6 seminara u suradnji s Uredom za socijalni rad Misnistarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalnih politika. Sudjelovalo je ukupno 384 predstavnika policije (121), socijalne skrbi (116), pravosuđa (57), školstva (50) i zdravstva (38). Seminari su održani 11., 18., 20., 25., 27. i 31. svibnja online putem Microsoft Teamsa.

Seminare su vodile prof. dr. sc. Marina Ajduković, psihologinja sa Studijskog centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te voditeljica ovog projekta i dr. sc. Branka Sladović Franz, socijalna radnica također sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ministarstvo je predstavljala ravnateljica Ureda za socijalni rad Tatjana Katkić Stanić, socijalna radnica te pravnice pripadajućeg Ministarstva.