[:hr]Završna konferencija projekta u suradnji sa Unicefom i MSPM[:]

[:hr]Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb

Na završnoj konferenciji projekta održanoj 25. studenog 2015.g. predstavljeni su rezultati provedbe kao i novi priručnik kojeg možete u pdf formatu downloadati ovdje.

Poticaj za razvoj ovog programa došao je od Ministarstva socijalne politike i mladih (MSPM) koje nastoji da se na novim temeljima profesionalne odgovornosti pristupi provođenju mjera za zaštitu prava i interesa djece koje su u nadležnosti CZSS te da se sadržaji koji će biti razvijeni tijekom ovog programa ugrade u pripremu stručnjaka za provedbu novog Obiteljskog zakona i izradu odgovarajućih pravilnika.

Polazište programa je temeljno pravo svakog djeteta da ono ili njegova obitelj dobiju kvalitetnu, vremenski dovoljnu i pravodobnu stručnu uslugu kako ne bi došlo do izdvajanja djeteta iz obitelji, uz pažljivo motrenje djetetovog najboljeg interesa i prava. No polazište programa je i odgovornost stručnjaka i sustava da to osiguraju, te odgovornost roditelja da stručne usluge primjerene potrebama i mogućnostima iskoriste za unapređenje svojih roditeljskih i životnih vještina.

Opća svrha programa je da se (1) pruži odgovarajuća stručna podrška stručnjacima sustava socijalne skrbi u daljnjem razvoju konceptualizacije i operacionalizacije mjera za zaštitu prava i interesa djece koje su u nadležnosti CZSS,  te da se (2) pruži djelotvorna i cjelovita podrška i pomoć djeci čiji je razvoj ugrožen u obitelji i obiteljima pod rizikom za izdvajanje djece.

 

unicef priručnik[:]