Partnerstvo na projektu „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055)

photo-1549057446-9f5c6ac91a04

Rizični čimbenik za razvoj problema u ponašanju je odrastanje u rizičnim uvjetima kao što su smanjene roditeljske kompetencije, zanemarivanje i zlostavljanje, konfliktni odnosi, socioekonomske i zdravstvene poteškoće, nedostatna socijalna podrška, nerazumijevanje okoline i dr. Dodatno, djeca koja odrastaju u jednoroditeljskim obiteljima u povećanom su riziku od suočavanja s kognitivnim, emocionalnim i socijalnim problemima pri čemu poseban rizik predstavlja konfliktan razvod braka. Kod djece iz takvih razvoda čak i do pet puta češće bilježe se teškoće ponašanja i doživljavanja, u prosjeku pokazuju više antisocijalnih ponašanja, problema vezanih za školovanje, teže uspostavljaju i održavaju vršnjačke odnose, češće se služe nasilnim oblicima rješavanja problema, imaju sniženo samopoštovanje, povećanu anksioznost, depresivnost i impulzivnost, osjećaje krivnje i srama…

Kako bi se pružila adekvatna podrška, spriječila daljnja progresija teškoća odnosno prevenirala socijalna isključenost i izdvajanje djece i mladih s problemima u ponašanju iz obiteljskog okruženja i lokalne zajednice potrebno je osigurati sustavno i usklađeno djelovanje svih pružatelja te uključiti djecu, mlade i članove obitelji u sveobuhvatni psihosocijalni tretman.

Ciljevi projekta:
1. Unaprjeđenje kvalitete i širenje socijalnih usluga savjetovanja i pomaganja za djecu i mlade s problemima u ponašanju i ostale članove obitelji
2. Osnaživanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom i mladima s problemima u ponašanju i ostalim članovima obitelji
3. Informiranje i senzibiliziranje javnosti na području urbane aglomeracije Zagreb

Nositelj projekta: Udruženje „Djeca prva“

Partneri u projektu:
• Grad Zagreb
• Društvo za psihološku pomoć
• Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz

Razdoblje provedbe: 28. listopada 2021. – 28. listopada 2023.

Ukupna vrijednost projekta: 1.325.851,45 kn
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Posredničko tijelo razine 1– PT1:
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2 –PT2:
Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.15, objavljenog 31. srpnja 2020. godine.

Za više informacija o EU fondovima posjetite: https://strukturnifondovi.hr/; http://www.esf.hr/

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Nositelja projekta: https://djeca-prva.hr/projekt-postuj-sebe-postuj-druge-podrska-djeci-i-mladima-u-zajednici-up-02-2-2-15-0055/