Početak projekta FOMEN – Focus on men

Picturemmm

Početak projekta „FOMEN – Focus on Men: Gender Based Violence Prevention Work with Male Migrants“

 

Društvo za psihološku pomoć započelo je sudjelovanje u projektu FOMEN – Focus on Men: Gender Based Violence Prevention Work with Male Migrants. Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske komisije te u partnerstvu s akademskim i nevladinim organizacijama iz 6 europskih država.

Organizacija nositelj projekta je Verein für Männer – und Geschlechterthemen Steiermark (VMG), Graz, Austria, a ostale partnerske organizacije koje će sudjelovati u provedbi su:  Associacio Conexus: atencio, formacio i investigacio psicosocials (CONEXUS), Barcelona, Španjolska,  Symbiosis Astikis mi Kerdoskopiki Etaireia (SYMBIOSIS), Thessaloniki, Grčka,  Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM), Firenze, Italija i European network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence (WWP EN), Furstenwalde Spree, Njemačka.

Osnovni cilj projekta je jačanje prevencije nasilja i poticanje socijalnog uključivanja muških migranata i izbjeglica kroz inovativne i rodno osjetljive pristupe. Interdisciplinarni projektni tim u šest zemalja, zajedno s nacionalnim stručnjacima, procijenit će potrebe i resurse te identificirati najbolje prakse preventivnog rada s izbjeglicama i migrantima. Na temelju tih spoznaja tim će razviti standarde kvalitete za programe prevencije nasilja i izraditi priručnik za provedbu programa jačanja kapaciteta profesionalaca u zemljama partnerima i šire. Unutar projekta provodit će se intervencijski/edukativni programi s migrantima i izbjeglicama muškog spola. Projekt FOMEN želi poboljšati transfer između triju područja stručnosti: migracije/interkulturalno obrazovanje, rod/maskulinitet i prevencija nasilja. Putem radionica, nacionalnih događanja podizanja svijesti i širenjem rezultata projekta, FOMEN će podići svijest javnosti, nacionalnih/lokalnih vlasti i stručnjaka o potrebi primjene rodno osjetljivih preventivnih pristupa nasilju u radu s muškim izbjeglicama i migrantima. Pristupi će biti inovativni, orijentirani na dijalog i temeljeni na kreativnim tehnikama, omogućujući korisnicima promišljanje stavova i ponašanja.

Projekt je počeo s provedbom 1. rujna ove godine, a trajat će je 24 mjeseca. O relevantnim aktivnostima i rezultatima projekta obavještavat ćemo zainteresiranu javnost putem web i Facebook stranice DPP-a.